Website bacvietgroup.vn là một website cung cấp các sản phẩm cửa ABS Hàn Quốc, cửa thép vân gỗ và một số sản phẩm liên quan. Website được xây dựng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LOTUS MEDIA, một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400874422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ trên website bacvietgroup.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ 15 tuổi trở lên và tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp trên website bacvietgroup.vn bao gồm: cung cấp/lắp đặt các sản phẩm cửa ABS, cửa thép vân gỗ và một số sản phẩm/phụ kiện liên quan.

Mọi hoạt dịch vụ trên website bacvietgroup.vn đều được thực hiện dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Bằng việc sử dụng dịch vụ trên website bacvietgroup.vn, khách hàng được xem là đã tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình trong quy chế hoạt động của website và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế này.