Chặn – Hít Cửa

Hít cửa là sản phẩm tiện ích được sử dụng phổ biến, an toàn cho trẻ nhỏ, giá thành phải chăng.