Chặn cửa Hải Đăng

Chặn cửa gắn tường dạng móc treo (ngọn hải đăng) bằng inox.Có đầu cao su bảo vệ tường/cửa khỏi bị hỏng khi…